Skip to Store Area:

Mijn winkelwagen

U heeft niets in uw winkelwagen.

Subtotaal winkelwagen: € 0,00

 vorige pagina  >>

      

Garantie

Na het verstrijken van de zichttermiijn is de koopovereenkomst definitief. Hierna gaat direct een minimale garantie van 6 maanden in. De 6 maanden garantie geldt voor de artikelen uit de rubriek "accessoires". Voor de meeste merken airconditioning apparatuur geldt standaard een fabrieks garantie van 1 jaar mits de apparatuur door een STEK-erkend bedrijf inbedrijf wordt gesteld. Indien u aantoonbaar jaarlijks onderhoud laat verrichten op uw airconditioning apparatuur door een STEK-erkend bedrijf dan is de garantie termijn zelfs 3 of 5 jaar. Dit is afhankelijk van het merk airconditioning. De aangeboden fabrieksgaranties gelden naast de wettelijke rechten. Ondanks de hoge kwaliteit van de artikelen die wij in ons leveringsprogramma hebben kan het toch voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet goed is. In dit geval bieden wij u zo snel mogelijk een passende oplossing aan.

 

 

 

Defect of beschadigd bij ontvangst

Als uw artikel defect blijkt te zijn, dient u binnen een termijn van 2 maanden na constatering van het gebrek dit aan ons te melden en kunt u het kosteloos aan ons retourneren, vergezeld van het bewijs van aankoop en het ingevulde retourformulier terugsturen. Neem tijdens kantooruren contact op met onze klantenservice op 010 44 26 952. Of 24 uur per dag en 7 dagen per week via klantenservice@aircodump.nl Vraag een retournummer aan en download hier het retourformulier. Vul deze in zijn geheel in. Voeg het bewijs van aankoop hier aan toe. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren en accessoires in een deugdelijke verpakking naar:
AircoDump B.V.

T.a.v. afdeling Retouren
F. Picabiastraat 46
3059 RP Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 44 26 952
E-mail: klantenservice@aircodump.nl

Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, brengen wij u hiervan via een e-mail op de hoogte. Uw betalingsverplichting komt te vervallen of een eventueel betaald bedrag wordt teruggestort.

 

 

 

Defect of beschadigd na 14 dagen

Na de zichttermijn van 14 dagen, nemen wij een defect artikel in ontvangst voor reparatie en of omruiling. Dit is afhankelijk van de aard van het defect of beschadiging. Neem tijdens kantooruren contact op met onze klantenservice op 010 44 26 952. Of 24 uur per dag en 7 dagen per week via klantenservice@aircodump.nl Vraag een retournummer aan en download hier het retourformulier. Vul deze in zijn geheel in. Voeg het bewijs van aankoop hier aan toe Stuur het artikel inclusief alle toebehoren en accessoires in een deugdelijke verpakking naar:

AircoDump B.V.
T.a.v. afdeling Reparatie
F. Picabiastraat 46
3059 RP Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 44 26 952
E-mail: klantenservice@aircodump.nl

Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben brengen wij u hier via een e-mail van op de hoogte. Houd rekening met een reparatietermijn van 2-3 weken. De kosten voor retourzending zijn in dit geval voor rekening van de klant.

 

 

 

Fabrieksgaranties

Voor alle artikelen in ons leveringsprogramma gelden de fabrieksgaranties. Dit betekent dat u recht heeft op de garantiebepalingen zoals de fabrikant van het artikel heeft bepaald. Deze garantiebepalingen zijn voor elk artikel anders. Heeft u vragen of wilt u aanspraak maken op de garantie, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

AircoDump B.V.
T.a.v. Klantenservice
Postbus 85183
3009 MD Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 44 26 952
E-mail: klantenservice@aircodump.nl

 

 

 

Kosten voor een reparatie

Alle reparaties worden door een STEK-erkend bedrijf afgehandeld. Als het defect niet binnen de garantiebepalingen valt, zoals val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik of de door de fabrikant bepaalde garantietermijn, dan ontvangt u een prijsopgave. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met reparatie (tegen het opgegeven bedrag) of dat u afziet van verdere afhandeling. In het laatste geval kunt u uw artikelen terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en transportkosten. Het apparaat wordt u in beide gevallen onder rembours aangeboden (u betaalt aan de postbode).

 

 

 

Verval van recht op fabrieksgarantie

De garantie komt te vervallen wanneer:

  • Er sprake is van schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal.
  • Artikelen zijn geopend, wijzigingen zijn aangebracht of wanneer er sprake is van materiële schade, verkeerd gebruik, reparatie door een niet-geautoriseerde persoon of installateur, verkeerd onderhoud of wanneer de artikelen voor andere doeleinden zijn gebruikt dan dat het artikel bedoeld is.
  • Er sprake is van val-, vocht-, stoot- en/of drukschade.
  • De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere commerciële schade die voortvloeit uit het gebruik van dit artikel.

Wanneer reparatie van een artikel niet binnen de garantie valt worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Let op - Garantie op onderdelen zijn altijd exclusief de gemaakte kosten voor de verrichten werkzaamheden.

 

 

 vorige pagina >>